Làm việc trực tuyến Online
Thứ 7, 26/05/18, 4:53:53 PM
» ...
E-mail của bạn *:
Username đăng nhập hệ thống *:
Nội dung *:

NỘI DUNG: ghi theo thứ tự  

1. Thời gian rảnh của bạn để Admin và Quản lý chọn dự án phù hợp với bạn hơn (Yêu cầu có 1 xuất làm chính / ngày)

2. Liệt kê dự án bạn đã và đang làm việc.

3. Xin thêm acc làm việc tại dự án nào?   

4. Quản lý đầu tiên hướng dẫn bạn làm việc là ai?
» Login form
» Tiện ích
» Giải trí
Dùng trình Duyệt Web OPERA hoặc Google Chrome để có thể đăng nhập vào xem và làm việc trên Web