Làm việc trực tuyến Online
Chủ nhật, 27/05/18, 8:29:12 PM
» ...
Những dự án làm việc trên phần mềm thì máy tính của bạn phải được Cài ứng dụng FrameWork 2.0 kết nối WEB với phần mềm làm việc

Win 7 có sẵn rồi thì thôi, còn Win XP thì   >> Tải tại đây << >>   (Link dự phòng 1) <<

NẾU VẪN KHÔNG HIỆN HÌNH ẢNH LÀM VIỆC THÌ BẠN CẦN CÀI THÊM

Windows Installer 4.5

1. Đối với Windows XP Service Pack 2 và Windows XP Service Pack 3 (32-bit): Nhấn tải về
 
 2. Đối với Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1:
 
 


FrameWork 2.0 bạn chọn 1 trong 2 link dưới để tải về

Link1 tải bản 2.0 (22.4 MB)>>
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe

Link2 tải bản 2.0 (22.4 MB)>>
http://www.download.com.vn/more+software+tools/7192_microsoft-net-framework-2-0.aspx
FrameWork 3.5 bạn chọn 1 trong 2 link dưới để tải về

Link1 tải bản 3.5 Online (2.7 MB)>> http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

Link2 tải bản 3.5 Offline (231.5 MB)>> http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150
FrameWork 4.0

Link1 tải bản 4.0 (2.7 MB)>>
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851&WT.mc_id=MSCOM_EN_US_DLC_DETAILS_121LSUS007996

Dành riêng cho win XP và máy ảo nè


Windows XP Service Pack 3

1. CRACK WIN XP Pack3
 
1.1 Hệ điều hành: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional Edition, Windows XP SP1, Windows XP SP2
 
1.2 Yêu cầu máy:
* CPU: 233MHz
* RAM: 64 mb
* Ổ cứng trống: 900 mb
 
2. Tải về: Nhấn vào đây
» Login form
» Tiện ích
» Giải trí
Dùng trình Duyệt Web OPERA hoặc Google Chrome để có thể đăng nhập vào xem và làm việc trên Web