Làm việc trực tuyến Online
Thứ 7, 26/05/18, 5:11:34 PM
» ...
CHƯA ĐẾN GIỜ LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM: 0h-6h Sáng hằng ngày

Đến giờ làm việc bạn sẽ đăng nhập vào làm việc tại link web này bình thường. Thanks


Riêng Dự Án 10 NIGHT giá cao nhất 220.000đ / 10.000 ô nhưng Chỉ được đăng nhập làm việc từ 0h-6h SÁNG

Nếu dùng Tài khoản Night đăng nhập làm việc vào giờ khác thì sẽ bị DELETE Tài khoản

Không được làm việc kết hợp dự án 10A với 10Night (chỉ kết hợp: 10a với 10b hoặc 10b vs 10night)


» Login form
» Tiện ích
» Giải trí
Dùng trình Duyệt Web OPERA hoặc Google Chrome để có thể đăng nhập vào xem và làm việc trên Web