Làm việc trực tuyến Online
Thứ 7, 26/05/18, 5:12:55 PM
» ...
DANH SÁCH CHUYỂN LƯƠNG


... ...
Lương Tuần 118+119: 2012.03.22 << Admin đang kiểm tra.
Lương Tuần 117: 2012.03.08 << Admin đang kiểm tra.
Lương Tuần 116: 2012.03.01 Do Admin bị ốm nên số dư cộng sang tuần 117 xử lý luôn. Rất xin lỗi các bạn về xự cố này
Lương Tuần 115: 2012.02.23 (Thứ 3 chuyển)
Lương Tuần 114 thứ 6 2012.02.16 (Thứ 3 chuyển)
Lương Tuần 113 thứ 6 2012.02.09 (đã chuyển)


BỔ SUNG TÀI KHOẢN NHẬN LƯƠNG >> Tại đây << nhé !

Nếu có thiếu xót gì thì bạn thông báo cho quản lý YAHOO: hotro.tinhluong

» Login form
» Tiện ích
» Giải trí
Dùng trình Duyệt Web OPERA hoặc Google Chrome để có thể đăng nhập vào xem và làm việc trên Web