Làm việc trực tuyến Online
Thứ 4, 20/01/21, 9:34:41 AM
» ...

THỜI GIAN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ


----------

TỐC ĐỘ TẢI HÌNH ẢNH và Link ĐĂNG NHẬP LÀM VIỆC CÁC DỰ ÁN

 
 Link đăng nhập: Tải hình nhanh  Tốc độ vừa vừa  Thời gian tải hình Chậm    
           
           
Phần mềm làm việc 3  từ 0h >9h sáng  24/24h  buổi chiều giá thấp không làm    
 Dự án 10a và 10b Tối
 
 5h > 9h sáng
22h > 24h tối
0h > 2h sáng
 thời gian còn lại chậm
nên làm kết hợp song song
với các dự án khác
   
 Dự án 14  từ 2h30 > 4h sáng 2h > 5h sáng  
có thể làm kết hợp
với dự án khác
 thời gian còn lại chậm
nên làm kết hợp song song
với dự án khác
   
 Dự án 15  từ 0h > 5h30 sáng  0h > 1h sáng
5h > 6h sáng
thời còn lại chậm
 
   
  Dự án 13  từ 0h >9h sáng  24/24h  buổi chiều chậm    
 Dự án 11  cả ngày        
           
 


Khi mạng chậm, bạn có thể làm song song cùng lúc 2-3 dự án cũng được.

Ưu tiên dự án giá cao thì nhập trước,


nhớ xem VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP

Sử dụng phần mềm tự động chuyển cửa sổ làm việc sau 1 cú ENTER thì hiệu suất sẽ cao hơn.

Bạn xem tại mục: MẸO LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

 

 

» Login form
» Tiện ích
» Giải trí
Dùng trình Duyệt Web OPERA hoặc Google Chrome để có thể đăng nhập vào xem và làm việc trên Web